سامانه سوادآموزی - صفحه ی اصلی

میز خدمات غیر حضوری

سازمان نهضت سوادآموزی

شناسنامه و اطلاعات خدمات »

میز خدمات الکترونیکی »

من بی سواد هستم »

مشارکت الکترونیکی

سامانه سوادآموزی ابزاری جهت تسهیل فرآیند های اداری و سازمانی سازمان نهضت سوادآموزی است

ورود به صفحه مشارکت »

آموزش مجازی کاربران

برای استفاده از آموزش های مجازی می توانید از این بخش استغاده نمایید

ورود به کلاس »

ویدیوهای آموزشی »

مرکز دانلود

در این بخش برنامه هایی که ممکن است در فرآیند استفاده از سامانه کاربرد داشته باشند قرار داده شده است.

ورود به صفحه دانلودها »

تماس با ما

سازمان نهضت سوادآموزی
تهران - خیابان فاطمی
پلاک 127
P: (+98) 21-83780000

سازمان نهضت سوادآموزی

ارسال رایانامه

ما را در سایر شبکه های اجتماعی دانبال کنید

© 1401 سازمان نهت سوادآموزی
طراحی و پیاده سازی شرکت سلیم پرداز